diumenge, 6 de gener de 2008

Noves conferències a Gandia i Tormos


Si Vives buscava en tot moment donar la sencació de veracitat al text, cercant referents espaials coneguts i reals, com s'explica que fés nàixer el protagonista a dins d'un riu?

És casual que precisament quan apareix la novel·la és quan s'ha popularitzat l'expressió vila del duc per referir-se a Gandia, per tal com hi residia la nissaga dels Borja?

Com és que la descripció que a l'obra es fa d'Escalona encara ara coincideix amb l'aspecte actual del centre de Gandia?

Des de l'editorial Llibres de l'Índex ens informen que aquests dos escenaris de la novel·la original, Gandia i Tormos, seran algunes de les poblacions on aquest hivern es duran a terme xerrades per explicar La vida de Llàtzer de Tornos.

estàtua d'un dels Borja, el Papa Calixt III, a la seua Gandia

Recordem alguns fragments de la versió castellana de l'obra:

Em diuen Llàtzer de Tormes perquè nasquí a dins del riu d'aquest nom.

Mon pare tenia a son càrrec la molinada d'una sèquia que és a la vora del riu Tormes.

Trobant-se a la sínia una nit ma mare (...) m'infantà; de manera que en veritat puc dir haver nascut al dit riu.

Ens trobàvem a Escalona, vila del Duc.

Succeí que l'endemà anàrem per la vila a demanar almoïna.

Anava ell resant sota uns porxos que en aquell poble hi havia, on ens estàvem a sopluig. (de la pluja)

Per anar a la posada calia travessar un rierot que amb tanta aigua havia revingut.

-Mestre, la riera va de gom a gom, però, si us sembla bé, jo veig per on la podrem travessar.

Jo, que vegí l'ocasió conforme a mon desig, el traguí de sota aquella porxada, conduint-lo dret a un pilar de pedra que hi havia a la plaça, sobre el qual i sobre d'altres carregaven les volades de les cases.

Jo el posí ben dret davant el pilar (...) i li diguí:

-Anunt! Salteu tant com pugueu.

I deixant-lo en mans de molta gent que havia anat a donar-li socors, vaig passar el portal de la vila valent-me de les cames.