dissabte, 5 de gener de 2008

Llibre 'Institucions socials en la València medieval'

Editat pel Servei de Publicacions de l'Ajuntament de València, aquest llibre és un estudi minuciós dels organismes socials de la València del XV i principis del XVI, com són el Procurador dels miserables, el Pare d'Òrfens, l'Affermamossos o l'Hospital dels Folls i Ignocents.

Dues de les institucions que estudia Francisco Roca Traver tracten la protecció dels orfes de la que és protagonista Llàtzer de Tormos: el Pare d'Òrfens es dedicava a 'procurar feina, salari digne, residència segura i honesta a l'orfe', mentre l'Afermamossos vigilava els carrers i tabernes i 'perseguia els vagabunds i falsos mendicants'.

Altres institucions pioneres en la protecció social són el Procurador dels miserables, que cuidava les persones que patien presó i eren 'abandonades per les seues famílies i per la societat', la Mancebia protegia l''ordre sexual i la moral pública' i la Casa de les repenedides on s'exercia la penitència.