dissabte, 12 de gener de 2008

Expressions pròpies de la pilota valenciana al 'Lazarillo'

joc de pilota valenciana - Josep Bru Alminyana


En diferents passatges de l’obra apareixen expressions pròpies de l’argot esportiu de la pilota valenciana, tal com ha observat Francisco Calero. A l’episodi del cec hi apareix dues voltes, quan Llàtzer li vol tornar a prendre el contingut del farcell, i a l’escena amb el gerro de vi:

Y ansí buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba.

Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y, por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía por el asa asido.

Com afirma Calero, l’ús d’expressions tècniques del joc de pilota concorda amb les aficions de Vives. El ‘Lazarillo’ no és l’única obra on apareixen: al Diálogo de la lengua en parla en dos fragments:

hablando del juego de pelota, donde, como sabéis, se juega por encima de la cuerda

Falta sirve, como sabéis, para el juego de pelota.

En una altra obra de Vives, Linguae latinae exercitatio, descriu el joc del tennis:

Borja.- Entonces ¿cómo golpean la pelota? ¿Con el puño como las de viento? Centelles.- Ni siquiera así, sino con una raqueta. Borja.- ¿Hecha de hilo? Centelles.- De cuerdas algo gruesas, como las sextas en la vihuela; tensan una cuerda y el resto como aquí en los juegos de nuestra ciudad; lanzar la pelota por debajo de la cuerda es defecto o falta.

La tradició del joc de la pilota es remunta a l’edat mitjana amb els primers repobladors. A l’època de Llàtzer l’esport era tan popular que hi ha constància a la ciutat de València del carrer dels Trinquets, fent referència als edificis destinats a la pràctica del joc.